Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete
NSzE

·        Elnökünk: Osoha László

·        Elérhetőségeink

Megalakulásunk:

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete megalakulása (1987) után Szentendrén önálló csoport alakult, amely azonban még közvetlenül országos irányítás alá tartozott. A nagy érdeklődés és a bővülő taglétszám miatt úgy döntöttünk, hogy önállósítjuk magunkat.

Egyesületünket 1992. tavaszán alapítottuk 10-12 tagcsalád összefogásával. Jelenleg közel 100 család tartozik a szervezethez. 2004-2012-ig közhasznú szervezetként tevékenykedünk. 2012-ben egyesületünk – jogszabályi környezet változása miatt – lemondott a közhasznú besorolásról, mivel a megnövekedett követelményeket nem tudta és nem is akarta felvállalni.

A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete megalakulása óta is tagja a Nagycsaládosok Országos Egyesületének.

Felépítésünk:

Egyesületünket 3 tagú Elnökség irányítja, ők végzik a hivatalos ügyeket, könyvelést, kapcsolattartást.

Egyesületünknek 3 tagú Felügyelő Bizottsága is van, akik ügyelnek a pontos és jogszerű működésre.

 

Fő céljaink:

 

Céljaink megvalósítása:

Sajnos még önálló helyiséggel nem rendelkezünk, ezért a közösségi programokat, kézműves foglalkozásokat a város különbüző intézményei által alkalomszerűen biztosított helyiségekben tartjuk. Fontos feladat egyesületünk számára az iskolánkívüli szabadidős tevékenységek szervezése, különös tekintettel a családi együttlétek erősítése. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk kirándulásokat, túrákat, színház- és hangverseny látogatásokat. Nyáron közös nyaralásokat, táborozásokat, piknikeket, kézműves foglalkozásokat.

Egyesületünk céljainak és programjainak sikeres megvalósítása érdekében anyagi forrásait - az önzetlen önkéntes munka mellett - a tagdíjakból és pályázatokból biztosítja.

A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületében nagy jelentősége van az önkéntes munkának. Egyes tagjaink több száz órát töltenek el az egyesületben végzett különböző tevékenységekkel. Egyesületünknek főállású dolgozója nincs.

Egyesületünk vezetői rendszeresen továbbképzik magukat.

 

Programjainkból:

 

Akcióinkból:

 

Fő támogatónk:

Együttműködő partnereink: